7/10/2015 | Prelegenci

Aleksander Łaszek

laszek

Członek zarządu, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor licznych analiz FOR, a także m.in. rachunku od państwa i szacunków długu ukrytego. Autor i współautor tekstów i analiz m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Lisbon Council, Institute for Research in Economics and Fiscal Issues (IREF), Banku Światowego.