7/10/2015 | Prelegenci

Pavel Elizarov

elizarov

Rosyjski aktywista demokratycznej opozycji, dysydent. Do 2015 roku był członkiem Federalnej Rady Partiii Narodowej Wolności (PARNAS). Był kilkakrotnie aresztowany za udział w pokojowych demonstracjach, dwukrotnie nazwany mianem “więźnia sumienia” (2005 oraz 2011) przez Amnesty International. Opuścił Rosję w obliczu zagrożenia aresztowaniem w sprawie protestu na placu Bolotnaya z maja 2012 roku, azylu politycznego udzieliła mu Portugalia. Obecnie przebywa w Lizbonie, skąd koordynuje internetowe projekty opozycyjne.