28/09/2015 | Prelegenci

Radosław Markowski

markowski

Polski politolog, wykładowca akademicki. Pełnił funkcję prorektora Collegium Civitas. Objął także stanowisko profesora w Instytucie Nauk Politycznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, a także dyrektora Centrum Studiów nad Demokracją tej uczelni. Związany również z Fundacją im. Stefana Batorego jako członek zarządu tej organizacji, a także z redakcjami czasopism politologicznych i socjologicznych (m.in. z „European Journal of Political Research”). Jako przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów zasiadł w Radzie Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).