26/09/2015 | Prelegenci

Andrej Sannikau

Andrej Sannikau

Białoruski dyplomata, działacz polityczny i społeczny, koordynator programu społecznego „Europejska Białoruś” i inicjatywy „Karta’97”, kandydat na urząd prezydenta Białorusi w wyborach w 2010 roku. Posiada dyplomatyczną rangę ambasadora. Pracował w Białoruskim Towarzystwie Przyjaźni i Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą oraz w Sekretariacie ONZ w Nowym Jorku. Pełnił funkcję doradcy Misji Dyplomatycznej Białorusi w Genewie. W 1995 roku został mianowany przez prezydenta Alaksandra Łukaszenkę Wiceministrem Spraw Zagranicznych Białorusi. Pracując w Ministerstwie był reprezentantem Białorusi w trakcie negocjacji rozbrojeniowych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw, stał na czele białoruskich delegacji w czasie rozmów dwustronnych i na forum międzynarodowym. Odpowiadał za kontakty dwustronne z krajami Zachodu, rozbrojenie i kwestie polityczne w ONZ. W 2008 roku, wraz z Mikałajem Statkiewiczem, Wiktarem Iwaszkiewiczem, Michaiłem Maryniczem, ogłosił powstanie ogólnonarodowej kampanii społecznej „Europejska Białoruś”, której celem jest zabezpieczenie niepodległości Białorusi poprzez jej wstąpienie do Unii Europejskiej. Jest laureatem Nagrody Brunona Kreisky’ego za pracę na rzecz obrony praw człowieka (Austria, 4 kwietnia 2005 roku). Autor książki „Belarus in the Context of Times and Politics” (1997).