5/10/2015 | Prelegenci

Anna Fornalczyk

fornalczyk

Polska ekonomistka, wykładowca akademicki i manager, była prezes Urzędu Antymonopolowego. Prof. Anna Fornalczyk jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1968), partnerem firmy doradczej COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp.j. zajmujacej się ochroną konkurencji (praktyki antykonkurencyjne, fuzje i przejęcia) i pomocą publiczną dla przedsiębiorców. Pracownik akademicki w Uniwersytetu Łódzkiego (1968-2002), WSB w Nowym Sączu (2003-2008) oraz Politechniki Łódzkiej (2008-2013). W latach 1990-1995 była prezesem Urzędu Antymonopolowego. W roku 1991 uczestniczyła w negocjacjach stowarzyszeniowych Polski z Unią Europejską, a po stowarzyszeniu kierowała procesem harmonizacji polskiego prawa konkurencji i pomocy publicznej do standardów wspólnotowych. W latach 2005-2014 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego. Od 2004 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Laboratorium Kosmetycznego „Dr Irena Eris” a od 2001 w Radzie Dyrektorów Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest konsultantem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania UW oraz autorką licznych publikacji, w tym artykułów dotyczących polityki i prawa konkurencji oraz książki pt. Biznes a ochrona konkurencji wydanej w 2007 roku (drugie wydanie 2012 rok).