5/10/2015 | Prelegenci

Franak Viačorka

viacorka

Białoruski lider młodzieżowy, dziennikarz, działacz kultury. Pracował dla białoruskich mediów niezależnych, pism popularnonaukowych. Stypendysta Vaclava Havla, redaktor w Radiu Wolna Europa. Koordynator promocji telewizji Belsat (do 2012). Zorganizował szereg akcji i kampanii na rzecz języka białoruskiego, praw człowieka, prowadził koncerty zakazanych muzyków. Zapoczątkował kilka inicjatyw kulturalnych, w tym niezależną placówkę Art Siadziba (Mińsk). Lider Młodzieży Białoruskiego Frontu Ludowego (2008-2009). Wielokrotnie represjonowany, więziony, miał zakaz wyjazdu z kraju, w r. 2009 bezprawnie wcielony do wojska. Prezes Instytutu Swobody.