5/10/2015 | Prelegenci

Grzegorz Cydejko

cydejko

Od 2007 r. w zespole polskiego „Forbesa”. Wcześniej reporter w „The Warsaw Voice”, sekretarz redakcji dzienników „Życie Warszawy” i „Życie”, dziennikarz tygodników „Życie Gospodarcze” i „Gazeta Bankowa”, zastępca redaktora naczelnego w „Gazecie Bankowej”, redaktor naczelny miesięcznika „Businessman Magazine”. Producent i scenarzysta programów telewizyjnych (m.in. serial dokumentalny „Delegacja”), wydawca portali internetowych, felietonista, komentator wydarzeń politycznych i ekonomicznych w mediach elektronicznych. Organizator debat i konferencji. Laureat wyróżnień i nagród m.in. w Konkursie im. Władysława Grabskiego NBP dla dziennikarzy ekonomicznych, w konkursach PARP Słowa dla Innowacji i Fundacji Edukacji Ekonomicznej.