12/11/2015 | Prelegenci

Jan Maciejewski

maciejewski

Redaktor naczelny kwartalnika „Pressje”, członek Klubu Jagiellońskiego. Student prawa i MISH UJ. Interesuje się historią idei, polityką i literaturą.