7/10/2015 | Prelegenci

Jarosław Suchan

suchan

Historyk sztuki, krytyk i kurator. Od 2006 r. dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. W latach 1999-2002 kierował Galerią Bunkier Sztuki w Krakowie, przekształcając ją w jedno z najbardziej dynamicznych miejsc na artystycznej mapie Polski. W 2002 roku przyjął funkcję zastępcy dyrektora CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, a w 2005 również funkcję głównego kuratora. Objąwszy kierownictwo Muzeum Sztuki, przeprowadził gruntowną reformę tej instytucji, przeobrażając ją w nowoczesne muzeum, w którym z jednej strony próbuje się aktualizować tradycję historycznej awangardy, z drugiej – podejmuje aktywny dialog z współczesnością. Pod jego kierownictwem Muzeum powiększyło się o nowoczesny obiekt wystawienniczy, ms2, powstały w wyniku rewitalizacji dziewiętnastowiecznej przędzalni. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2009.