26/08/2015 | Prelegenci

Katarzyna Pisarska

pisarska

Polska politolog, wykładowca akademicki i działacz społeczny, założyciel i dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych. Doktor nauk ekonomicznych oraz Adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert waszyngtońskiego ośrodka analitycznego Center for European Policy Analysis oraz warszawskiej Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jest wizytującym wykładowcą „Jean Monnet” w Akademii Dyplomatycznej Azerbejdżanu. Od 2006 roku agent brytyjskiego historyka Normana Daviesa. Jest też stałym komentatorem spraw międzynarodowych w mediach polskich i zagranicznych.