13/10/2015 | Prelegenci

Maciej Kowalczyk

Kowalczyk

Polski socjolog. Ekspert i doradca w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału przestrzennego, gospodarczego, społecznego. Pracuje w oparciu o metody komunikacji oraz konsultacji. W młodości zaangażowany w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.