12/10/2015 | Prelegenci

Magdalena M. Baran

Baran

Doktor filozofii, historyk idei, redaktor. Stypendystka Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego, Instytutu Nauk o Człowieku we Wiedniu, Uniwersytetu w Siegen oraz Uniwersytetu Juliusza-Maksymiliana w Würzburgu. Swoje badania koncentruje wokół filozofii wojny etyk stosowanych, zagadnień życia politycznego i społecznego. Jako publicystka zajmuje się krajami grupy V4, a także nauką i sztuką. W latach 2007-2010 redaktor kwartalnika „Res Publica Nowa“. Członek redakcji kwartalnika „Liberté!” i tygodnika „Kultura Liberalna”. Naukowo współpracuje z Centrum Badań nad Historią Idei Wydziału Filozoficznego UJ oraz z czeskim EUROPEUM.