8/09/2015 | Prelegenci

Małgorzata Ludwisiak

ludwisiak

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od października 2014 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. W latach 2004-06 była dziennikarką w łódzkiej redakcji „Gazety Wyborczej”. W 2006 roku została dyrektorem Łódź Biennale 2006 (II edycja Międzynarodowego Biennale Sztuki), a rok później stworzyła pierwszy festiwal designu i architektury w Polsce – Łódź Design, którego także była dyrektorem. Wykładowczyni historii sztuki i upowszechnienia kultury w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2007-10). Autorka tekstów krytycznych publikowanych w specjalistycznych magazynach o sztuce i kulturze: „Obiegu”, „Arteonie” i „Kresach”. Od 2008 r. była wicedyrektorem największej instytucji poświęconej sztuce nowoczesnej w Polsce – Muzeum Sztuki w Łodzi. W 2014 wygrała konkurs na dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.