13/11/2015 | Prelegenci

Marcin Górski

gorski

Dyrektor biura prawnego Urzędu Miasta Łodzi. Dr nauk prawnych, specjalizujący się w prawie europejskim. W roku 2006 ukończył studia doktoranckie w Katedrze Prawa Europejskiego, Zakładzie Europejskiego Prawa Instytucjonalnego Jean Monnet Chair Of European Constitutional Law UŁ. Jest adiunktem w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ, wykłada także w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie i Instytucie Europejskim w Łodzi. Prowadził również wykłady dla Korpusu Prezydencji UE. Pracował w kancelariach: Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza oraz D. Janczak i wspólnicy. Był arbitrem ad hoc w sądach arbitrażowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej i Związku Banków Polskich.