12/11/2015 | Prelegenci

Olga Zakharova

zakharova

Rosyjska działaczka na rzecz praw człowieka, Freedom Files, Civic Solidarity Platform. Aktywna członkini rosyjskiego i międzynarodowego społeczeństwa obywatelskiego oraz ekspert ds. praw człowieka, demokracji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, public relations na rzecz ruchów społecznych oraz działań środowiskowych.