12/11/2015 | Prelegenci

Rafał Gawin

gawin

Polski poeta, krytyk literacki, korektor i redaktor Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie”, redaktor serwisu Poezja Polska. Wydał arkusz „Przymiarki” (2009) i książkę poetycką WYCIECZKI OSOBISTE / CODE OF CHANGE (2011), opublikowaną w wersji dwujęzycznej, także w języku angielskim w tłumaczeniu Marka Kaźmierskiego. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Odrze”, „Opcjach”, „Kresach”, „Frazie”, „Red.”, „Portrecie”, „Wyspie”, „Arteriach”, „Wakacie”, „Cegle”, „sZAFie”, Przystani! Biura Literackiego i w antologiach. Mieszka w Łodzi.