5/10/2015 | Prelegenci

Réka Csaba

csaba

Kierowniczka projektowa węgierskiej Republikon Foundation. Absolwentka Uniwersytetu Corvinius w Budapeszcie, gdzie uzyskała tytuł magistra w zakresie relacji międzynarodowych oraz dyplomacji z dodatkiem komunikacji marketingowej. Współpracowała z kilkoma organizacjami publicznymi jako koordynator ds. komunikacji oraz projektów międzynarodowych. W Republikonie zajmuje się fundraisingiem, zarządzaniem oraz komunikacją projektów węgierskich oraz międzynarodowych w obrębie prowadzenia badań oraz projektów dot. społeczeństwa obywatelskiego. Jest również aktywną członkinią liberalnych i obywatelskich organizacji, w których działa na rzecz bardziej otwartego, tolerancyjnego oraz osiągającego sukcesy społeczeństwa.