28/09/2015 | Prelegenci

Robert Kwaśnica

kwasnica

Polski pedagog, wykładowca akademicki, współzałożyciel i rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W 1980 na Uniwersytecie Wrocławskim obronił doktorat zatytułowany Struktura sytuacji problemowej a funkcjonalność wiedzy ucznia. Był pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytety Wrocławskiego (gdzie pełnił funkcje kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki oraz prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych), a także wykładowcą Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 1997 należał do założycieli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP (przekształconej w 2007 w Dolnośląską Szkołę Wyższą), obejmując na tej uczelni stanowisko rektora, a w 2003 także kierownictwo Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Doktryn Pedagogicznych. Został również członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem rady redakcyjnej „Kwartalnika Pedagogicznego”. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu dydaktyki, filozofii wychowania i pedagogiki ogólnej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).