Idea Igrzysk

Igrzyska Wolności 2015 „Jak uratować demokrację?”

Igrzyska Wolności to interdyscyplinarna impreza intelektualna i artystyczna oraz forum wymiany doświadczeń pomiędzy liderami z różnorodnych środowisk. Naszym tegorocznym celem jest zgromadzenie 100 akcjonariuszy zmiany, którzy zmienią albo już zmieniają Polskę i Europę. Pragniemy aby Igrzyska były również forum dla mieszkańców Łodzi, które pozwoli im współuczestniczyć w życiu intelektualnym i kulturalnym Europy, a przez to budować kapitał kulturowy łodzian. Punktem wyjścia do rozmowy na drugiej edycji Igrzysk Wolności będzie jedno z fundamentalnych dla naszych czasów pytanie: „Jak uratować demokrację?”.

W drugiej edycji wydarzenia planujemy skoncentrować się na dwóch ścieżkach programowych:

1. Miasto – rewitalizacja – kultura

Zagadnieniem wiodącym w czasie Igrzysk będzie miasto jako przestrzeń nowego zaangażowania obywatelskiego, które okazuje się bardziej atrakcyjne niż demokracja w ujęciu tradycyjnym. Obszarem naszego zainteresowania również z racji na organizację imprezy w Łodzi będzie proces rewitalizacji miast postindustrialnych i znaczenia działań kulturalnych w tym procesie.

Demokracja, czyli demos cratos, znajdywała swe ujście na antycznej agorze. Dziś, uosobieniem miasta, jego żywotności oraz aktywności jego mieszkańców jest rynek. Dlatego naszym celem jest zbudowanie w kompleksie EC1 symbolicznego rynku naszego miasta – nowej agory, wypełnionej obywatelskimi działaniami, gwarem i ideami.

2. Demokracja – prawa człowieka

Obywatele w państwach narodowych mają coraz mniejszą możliwość decydowania o polityce swoich krajów. Globalny rynek i rosnące współzależności na świecie, rosnąca rola wielkich korporacji, a z drugiej strony populizm, spadające zaangażowanie obywateli, polityczny radykalizm – to wszystko realne zagrożenia, którym czoła musi stawić instytucja demokracji. Chcemy również rozmawiać o rosnącym problemie przestrzegania praw człowieka na obszarach sąsiadujących z Unią Europejską oraz krajach które destabilizują sytuacją polityczną w regionie.

Igrzyska Wolności będą również świetną okazją do networkingu i wzajemnego korzystania z doświadczeń uczestników. Naszym celem jest zachowanie interdyscyplinarnego charakteru wydarzenia w którym obok ekspertów, ludzi mediów, politologów, polityków będą występować twórcy, pisarze, artyści a także ludzie biznesu.

Igrzyska zachowają również bogate elementy artystyczne. Na Igrzyska 2015 będą składać się:

Dowiedz się więcej o pierwszej edycji wydarzenia: Igrzyska Wolności 2014