13/10/2015 | Prelegenci

Elżbieta Królikowska-Kińska

Kinska

Polska polityk, samorządowiec , poseł na Sejm RP VII kadencji (2013-15). Członkini Komisji: Edukacji Nauki i Młodzieży, Gospodarki, Nadzwyczajnej Komisji do spraw energetyki i surowców energetycznych, Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy i rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Radna Rady Miejskiej w Łodzi (2006-13), wiceprzewodnicząca Rady 2010-13. Wicedyrektor wydziału właściwego ds. edukacji (1992-1999), odpowiedzialna m.in. za przejęcie szkół przez Miasto Łódź od administracji państwowej oraz za organizację przedszkoli i szkół w Łodzi. Współzałożyciel Towarzystwa Inicjatyw Europejskich (2000), organizacji pozarządowej promującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Prezes Towarzystwa (2006).