12/11/2015 | Prelegenci

Katarzyna Janowska

janowska

Polska dziennikarka telewizyjna i prasowa, od lipca 2011 p.o. Dyrektora TVP Kultura, wcześniej m.in. dyrektor kanału nTalk i była redaktor naczelna magazynu „Przekrój”.