25/08/2015 | Prelegenci

Krzysztof Dudek

dudek

Polski adwokat, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po zdaniu aplikacji prowadził własną praktykę adwokacką. Był wiceprzewodniczącym NZS na Uniwersytecie Łódzkim, zasiadał również w krajowych władzach Zrzeszenia. Działał w Pomarańczowej Alternatywie. Jako członek organizacji opozycyjnych był kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa. Pełnił urząd radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Przystąpił do stowarzyszenia Ziemia Łódzka XXI, zasiadał także w radzie ruchu Polska XXI. Od marca 2007 jest dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Inicjator akcji społecznych: „Pamiętam. Katyń 1940”, „Prawo do kultury”, „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.