5/10/2015 | Prelegenci

Maciej Kuziemski

kuziemski

Członek zarządu Fundacji Res Publica Nowa, która wspiera rozwój kultury i poziomu debaty publicznej poprzez wydawanie trzech tytułów: kwartalnik Res Publica Nowa, półrocznik Visegrad Insight oraz Magazyn Miasta. Prowadzi projekty tj. DNA Miasta, Partnerstwo Wolnego Słowa, New Europe 100, debaty i wydarzenia. Fundacja jest operatorem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Wszystkie projekty członkowie fundacji podsumowują raz w roku podczas wydarzenia, Res Publica Festival.