13/10/2015 | Prelegenci

Ryszard Kowalski

Kowalski

Polski ekonomista, od 2002 roku Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa. Przewodniczący Rady Wyrobów Budowlanych – organu doradczego przy GINB. Przewodniczący Prezydium Konferencji Inwestorów (do 2010), współautor nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych, autor projektu ustawy „o zwrocie VAT”. Ekspert Sejmowej Komisji Infrastruktury 2001-2010 r.. W latach 1986-2001 w polskiej bankowości, w tym w pracach Zespołu dot. Reformy Systemu Bankowego, jako doradca Prezesa NBP. Praktyk i teoretyk w dziedzinie mieszkalnictwa, współrealizator osiedla mieszkaniowego, autor wielu publikacji i wykładów dot. rynku materiałów budowlanych, polityki przestrzennej i mieszkaniowej, w tym form finansowania. Członek Rady Fundacji Edukacji i Badań Bankowych, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Społeczny doradca v-ce Premiera prof. L. Balcerowicza w dziedzinie mieszkalnictwa.