28/09/2015 | Prelegenci

Sylvie Kauffmann

kauffmann

Dyrektor wydawnicza i felietonistka francuskiego dziennika „Le Monde”. Redaktor naczelna gazety w latach 2010-2011. Pracę w „Le Monde” podjęła w 1987 r. jako korespondentka w Moskwie, a w latach 1988-1993 zajmowała się Europą Środkową. Potem była korespondentką w Waszyngtonie, szefową biura w Nowym Jorku, reporterką w Azji i zastępcą redaktora naczelnego. Pisze również dla „International New York Times”.