15/09/2015 | Prelegenci

Teele Pehk

pehk

Urbanistka w Estonian Urban Lab (Linnalabor), centrum myśli urbanistycznej utworzonego w 2006 roku. Przez pięc lat Teele prowadziła pracę Estonian Urban Lab, gdzie koordynowała kilka projektów mających na celu wzrost zaangażowania obywateli poprzez edukację z zakresu miejsckiego środowiska mieszkalnego, planowania partycypacyjnego oraz rozwoju społeczności. Obecnie prowadzi publiczną kampanię na rzecz kształtowania centralnego wybrzeża Tallinu. Jest także Dyrektor Generalną estońskiej Cooperation Assembly Community, fundacji zajmującej się takimi procesami demokratycznymi jak reforma sektora publicznego oraz platforma petycji zbiorowych. Teele kształciła się na Uniwersytecie w Tartu (Estonia) w zakresie ekonomii oraz na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia) w zakresie demogeografii. Została wpisana na listę 100 wiodących innowatorów w ramach projektu New Europe 100, prowadzonego przez polską fundację Res Publica.