26/08/2015 | Prelegenci

Adam Michnik

michnik

Polski publicysta, eseista, pisarz, historyk, działacz polityczny, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”. W latach 1968–1989 należał do głównych organizatorów antykomunistycznej opozycji w PRL. Jego relegowanie z uczelni przyczyniło się do zaistnienia wydarzeń marcowych w 1968. Adam Michnik był działaczem Komitetu Obrony Robotników i „Solidarności”, więziony i represjonowany jako więzień polityczny. Od 1989 do 1991 sprawował mandat posła na Sejm kontraktowy. Kawaler Orderu Orła Białego. Jest członkiem m.in. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Council on Foreign Relations. W 2008 został europejskim ambasadorem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.