12/11/2015 | Prelegenci

Mikołaj Mirowski

mirowski

Polski historyk i publicysta, współpracownik ds. historycznych „Liberté!” i Forum Żydów Polskich.