13/10/2015 | Prelegenci

Yuri Dzhibladze

Dzhibladze

Prezes moskiewskiego Centrum na rzecz Rozwoju Demokracji i Praw Człowieka (ang. Centre for the Development of Democracy and Human Rights) utworzonego w 1998 roku – rosyjskiej organizacji pozarządowej, prowadzącej szeroki zakres działań z zakresu praw człowieka i demokracji ( w tym dot. wolności zrzeszania się i zgromadzeń, ochrona obrońców praw człowieka, tortur i zaginięć, walki z ksenofobią i dyskryminacją, itp.) m.in. W Rosji, Turkmenistanie, Azerbejdżanie oraz na Ukrainie czy Białorusi. Poprzez współpracę z partnerami, Centrum prowadzi analizy i formułuje rekomendacje dot. strategii jakimi międzynarodowe społeczności mogą posługiwać się wspierając pozytywne zmiany w zakresie praw człowieka i demokracji w regionie postsowieckim. Centrum aktywnie współpracuje m.in. z OBWE, ONZ oraz Radą Europy. Yuri Dzhibladze jest autorem lub redaktorem licznych publikacji, artykułów naukowych oraz innych tekstów o prawach człowieka i demokracji.